0,00 
Unikalne Warsztaty Tworzenia Biżuterii - Bursztyn & Perły & Kamienie Szlachetne

390,00 

UNIKALNE WARSZTATY JUŻ SIĘ ODBYŁY - DZIĘKUJEMY!   stwórz własną niepowtarzalną biżuterię z BURSZTYNU, naturalnych PEREŁ oraz KAMIENI SZLACHETNYCH i ciesz się na długo własną pracą twórczą,  

Brak w magazynie

Unikalne Warsztaty odbędą się w dniu  14 czerwca (piątek) o godz. 17.00 w Amber Hammam - w Bursztynowym SPA na Garnizonie w Gdańsku ul. Chrzanowskiego 11/13
Czas trwania Warsztatów 17:00 - 20:00
Efektem ukończonych Warsztatów będą dwie własnoręcznie wykonane i spersonalizowane  bransoletki z Bursztynów, naturalnych Pereł oraz Kamieni Szlachetnych, które zabierzesz ze sobą, aby na długo cieszyć się efektami swojej pracy.
Wyjątkowości pracy twórczej dostarczy nam niezwykłe otoczenie  Bursztynowego SPA, jedynego takiego miejsca w Polsce, które  wypełnione jest cudownymi zapachami, ciepłem i energetycznym światłem.
KLER Sztuka Tworzenia Wnętrz zadba o najwyższą wygodę pracy przy stołach, tak abyśmy w komfortowych warunkach spędzili aktywnie czas.
Atmosfera wspólnych rozmów oraz wykwintny poczęstunek i wyborne wino,  dopełnią mile spędzanego czasu w kameralnym gronie Kobiet otwartych na nowe doznania i doświadczenia.
Warsztaty poprowadzi Patrycja Brendler - twórca własnej marki ekskluzywnej biżuterii artystycznej BRENDLER Jewellery, która podzieli się z nami swoja pasją tworzenia i doświadczeniem w rozwoju jako Kobieta piękna i spełniona w życiu zawodowym i osobistym.
Unikalne Warsztaty Tworzenia Biżuterii, to niezapomniany czas, który już na zawsze zostanie z Tobą i rozbudzi w Tobie szczególne piękno i poczucie estetyki.
Dołącz do nas i bądz z nami w tym wspaniałym dniu!

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika Unikalne Warsztaty Tworzenia Biżuterii: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest BRENDLER FASHION Patrycja Brendler z siedzibą w Gdańsku, adres ul. Pomorska 86a/8, 800–345 Gdańsk, NIP: 841 136 77 75, REGON: 192549139(dalej: Organizator).
 1. Wydarzenie Unikalne Warsztaty Tworzenia Biżuterii jest wydarzeniem publicznym, na którym wykonywane są działania marketingowe, w szczególności zdjęcia, filmy. Zasoby te wykorzystywane są przez Organizatora i Partnerów Współtworzących Wydarzenie do celów promocyjnych Wydarzenia, badź przyszłych wydarzeń tego Cyklu spotkań oraz do celów promocyjnych marek, produktów czy usług będących przedmiotem działalności Organizatora i Partnerów Współtworzących Wydarzenie.
 2. Zakup Biletu na Wydarzenie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na takie działania, bez jakichkolwiek konsekwencji w stosunku do Organizatora Wydarzenia oraz Partnerów Współtworzących Wydarzenie.
 3. Dane osobowe kupującego bilet (dalej: uczestnik Wydarzenia): imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, nr telefonu, adres mailowy,  zdjęcia (wizerunek) udostępnione zostają Organizatorowi Wydarzenia oraz wszystkim Partnerom Współtworzącym Wydarzenie do celów promocyjno – marketingowych, nie skutkują z tego tytułu żadnymi roszczeniami i będą przetwarzane przez Organizatora w sposób określony poniżej i zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Zapytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: patrycja.brendler@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
 5. Podstawę prawną do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f  RODO tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora. Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  a. przygotowanie i obsługa Wydarzenia: merytoryczne, techniczne, administracyjne i organizacyjne;
  b. weryfikacja poprawności zgłoszeń uczestników;
  c. publikacja wizerunku uczestnika Wydarzenia w materiałach i innych kanałach komunikacyjnych promujących Wydarzenie;
  d. kontakt po zakończonym Wydarzeniu w celu zebrania opinii i uwag od uczestników;
  e. cele związane z organizacją przyszłych wydarzeń oraz utrzymywanie relacji biznesowych;
  f. rozliczenie Wydarzenia i cele dowodowe związane z wykonaniem umowy zakupu biletu;
  g. archiwizacja i cele statystyczne;
  h. dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi.
 6. Organizator będzie przetwarzał dane uczestnika Wydarzenia pozyskane od osób upoważnionych do reprezentowana uczestnika i/lub bezpośrednio w procesie rejestracji udziału w Wydarzeniu.
 7. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są:
  a. upoważnieni pracownicy bądź współpracownicy Organizatora;
  b. merytoryczni, techniczni i inni partnerzy Wydarzenia;
  c. banki, w przypadku dokonywania rozliczeń;
  d. podmioty świadczące na rzecz Organizatora m.in. usługi IT, doradcze, audytowe, prawne i podatkowe.
  e. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania, realizacji i rozliczenia Wydarzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organizator archiwizuje umowy przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione (art. 74 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości).
 9. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają profilowaniu.
 10. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 15-21 RODO, przysługuje Pani / Panu prawo:
  a. prawo dostępu do danych,
  b. prawo sprostowania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych;
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d. prawo do usunięcia danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Poprzez zakup biletu uczestnik Wydarzenia: a) wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, filmach i innych utworach audiowizuwalnych wykonanych w ramach Wydarzenia, w szczególności poprzez publikację lub zamieszczanie w Internecie, w materiałach drukowanych lub elektronicznych związanych z Wydarzeniem, działalnością Organizatora, jego ofertą lub marketingiem, co w szczególności obejmuje zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika m.in. w folderach, ulotkach reklamach prasowych, prezentacjach multimedialnych, serwisach www, banerach reklamowych, materiałach wystawienniczych Organizatora oraz na stronach internetowych prezentujących Wydarzenie. Zezwolenie obejmuje upoważnienie Organizatora do przeniesienia udzielonej zgody na osobę trzecią; b) oświadcza, że wykorzystanie tego wizerunku nie stanowi naruszenia dóbr osobistych uczestnika.
POLECAM PROJEKTY BIŻUTERII
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram