0,00 
REGULAMIN


BRENDLER FASHION Patrycja Brendler
ul. Pomorska 86 a/8, 80 -345 Gdańsk
Konto: PKO BP 76 1020 4900 0000 8502 3260 5332

Sklep internetowy www.patrycjabrendler.pl jest własnością Sprzedawcy, którym jest firma BRENDLER FASHION Patrycja Brendler z siedzibą w Gdańsku na ulicy Pomorskiej 86 a/8, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: NIP 841 136 77 75, REGON192549139
Prezentowane przez Sprzedawcę produkty za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu – stanowią unikatowy rodzaj ręcznie wykonanej biżuterii autorskiej Sprzedającego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Składanie zamówienia

 •  Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu online www.patrycjabrendler.pl, telefonicznie 669 677 717 lub mailowo: patrycjabrendler@wp.pl
 • Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie.
 •  Firma BRENDLER FASHION Patrycja Brendler zastrzega sobie prawo do zmiany cen biżuterii znajdującej się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty oraz zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 • Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do nie wysłania towaru.
 • Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany  e-mailem lub telefonicznie, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Klient jest proszony o kontakt z pracownikami sklepu.
 • W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i ustalone zostaną dalsze kroki odnośnie realizacji zamówienia, bądź jego odstąpienia.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Chęć otrzymania Faktury VAT, należy zaznaczyć przy składaniu zamówienia.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Dostawa towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na koszt Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłka jest ubezpieczona i monitorowana. Koszt przesyłki poza granicami kraju ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez przewoźnika.

Realizacja zamówień

 • Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto.
 • Czas potrzebny na przygotowanie biżuterii do wysyłki, to 3 dni robocze, do tego należy doliczyć czas dostawy (2 dni w przypadku przesyłki kurierskiej).
 • Zamówienia indywidualne. Jeśli projekt jest wykonywany na specjalne zamówienie (lub modyfikowany na życzenie), wtedy czas oczekiwania może być inny. Czas ten zostaje indywidualnie określony dla każdego Klienta, który zdecydował się na zakup towaru z niestandardowymi cechami produktu.
 • Przy zamówieniu indywidualnym bądź produkcie modyfikowanym na życzenie, cena produktu może ulec zmianie. Każdorazowo taka zmiana musi być poprzedzona mailowo bądź telefonicznie. Każdorazowo w takim przypadku Sprzedający po wcześniejszych uzgodnieniach z Klientem przedstawia nową ofertę wyceny dla określonego produktu
 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia poprzez kontakt telefoniczny 669 677 717 lub e-mailem: patrycjabrendler@wp.pl z wyłączeniem produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub modyfikowanych na życzenie.

Reklamacje i Zwroty

 • Wszystkie produkty znajdujące się na stronie sklepu objęte są gwarancją Sprzedającego.
 • Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub udzielonej gwarancji.
 • W wypadku wykrycia wady lub usterki objętej gwarancją, produkt z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz opisem przyczyny reklamacji należy odesłać na adres sklepu.
 • O wyniku reklamacji Klient będzie poinformowany w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 • Koszt przesłania do Sklepu przesyłki reklamacyjnej ponosi Kupujący. Przesyłki pobraniowe oraz na koszt Sklepu nie będą przyjmowane.
 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Można to zrobić tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, nie jest zniszczony. Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadający wartości produktu. Prosimy odesłać towar kompletny wraz ze wszystkimi dokumentami jakie zostały dołączone.
 • Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu przesyłkę wysłać należy na swój koszt na adres siedziby firmy.
 • Nie ma możliwości zwrotu/wymiany towaru wykonanego na indywidualne, specjalne zamówienie bądź na zamówienie, w którym produkt podlegał indywidualnej modyfikacji.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Kupującego na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie.

Ochrona danych osobowych Klientów

 • Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 • Nasz sklep patrycjabrendler.pl używa plików cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli Państwa przeglądarka nie blokuje plików cookies, korzystając z naszego sklepu internetowego wyrażają Państwo zgodę się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Istnieje możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki.

 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRENDLER FASHION Patrycja Brendler z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Pomorska 86 a/8 80-345 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Gdańska jako Osoba Fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, REGON 192549139, NIP 841 136 77 75 (dalej „Administrator”);

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy), przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
 • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana) ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  Nie zbieramy danych osobowych oraz nie mierzymy zachowań naszych użytkowników, żeby wysyłać zindywidualizowane oferty. Zbieramy m.in. informacje odnośnie daty utworzenia konta oraz daty ostatniego logowania, a także procedurę porzuconych koszyków w celu świadczenia jak najlepszych usług.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

W razie pytań, wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email: patrycja.brendler@wp.pl.

BRENDLER JEWELLERY
AUTORSKA BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA
to unikatowe ręcznie wykonane projekty biżuterii z kamieni szlachetnych, naturalnych pereł i minerałów oraz metali szlachetnych. Spełnij marzenia o posiadaniu niepowtarzalnej, jedynej w swoim rodzaju biżuterii wykonanej po to aby pokazać swój wyjątkowy charakter, podkreślić swój wyszukany styl i nadać ekskluzywności swojemu wyglądowi.

Piękno to połączenie zewnętrznych atrybutów każdego z nas z tym co jest w naszym sercu i umyśle. Każdy z nas dzięki temu, że jest inny odkryje w sobie własne piękno i świadomie, w zgodzie ze sobą rozwinie poczucie szczęścia, spełnienia i własnej niezaprzeczalnej wartości.

Wyróżnij się i bądź szlachetnie piękna każdego dnia!
Patrycja Brendler
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram