REKLAMACJE I ZWROTY

Wszystkie produkty znajdujące się na stronie sklepu objęte są gwarancją Sprzedającego.
Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub udzielonej gwarancji.
W wypadku wykrycia wady lub usterki objętej gwarancją, produkt z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz opisem przyczyny reklamacji należy odesłać na adres sklepu.

O wyniku reklamacji Klient będzie poinformowany w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
Koszt przesłania do Sklepu przesyłki reklamacyjnej ponosi Kupujący. Przesyłki pobraniowe oraz na koszt Sklepu nie będą przyjmowane.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Można to zrobić tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, nie jest zniszczony. Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadający wartości produktu. Prosimy odesłać towar kompletny wraz ze wszystkimi dokumentami jakie zostały dołączone.
Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu przesyłkę wysłać należy na swój koszt na adres siedziby firmy.
Nie ma możliwości zwrotu/wymiany towaru wykonanego na indywidualne, specjalne zamówienie bądź na zamówienie, w którym produkt podlegał indywidualnej modyfikacji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Kupującego na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie.

W razie pytań, wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email: patrycja.brendler@wp.pl.

0